Briga za okoliš


Tvrtka Weltplast d.o.o. je prva tvrtka na ovom području koja već duži niz godina posjeduje cjelokupnu tehno-logiju za recikliranje polimernih materijala, čime je značajno pridonijela zaštiti i očuvanju okoliša, te pokrenula aktivnosti na uvođenju međunarodnog sustava za zaštitu okoliša ISO 14001.

Primaran naglasak u svakom proizvodnom procesu i ukupnom proizvodnom asortimanu je briga za očuvanje prirode.

okolisna

weltplastgas_
Osnovne prednosti u primjeni


Primjena Weltplastgas® PE100/PE80 za distribuciju plina za industrijsku potrošnju te za potrošnju u kućanstvima daje idealna rješenja u gradnji distribucijske mreže plinovoda a istovremeno, gledajući na duži rok korištenja, predstavlja visoku pouzdanost i ogromne uštede u početnim investicijama kao i u eksploataciji, u usporedbi s plinovodnim cjevovodima od klasičnih materijala.

Weltplastgas® PE100/PE80 cijevni sustavi za distribuciju plina daju visoku postojanost na tenzokoroziju kao i odličnu kemijsku otpornost i žilavost.


gas8 gas2 gas9 gas6


Prednosti PE 80 / PE 100 cijevnih sustava


Weltplastgas® PE100/PE80 cijevni sustavi za distribuciju prirodnog plina imaju niz prednosti u odnosu na klasične sustave:
visoku otpornost na tenzokoroziju
dugotrajnu postojanost na širenje pukotina
visoku fleksibilnost, žilavost i malu masu te otpornost na udar
visoku fleksibilnost kod niskih temperatura (-50°C)
visoku otpornost na vanjsko habanje
odličnu fleksibilnost i otpornost na pomicanje tla uslijed potresa
visoku glatkoću unutarnjih stijenki  s vrlo malim protočnim gubicima
visoku kemijsku otpornost na agresivne medije

Weltplastgas® PE100/PE80 cijevi imaju niz vrlo bitnih značajki:
posjeduju visoku inertnost na kemijske sastave prirodnog plina
visoka tvrdoća materijala smanjuje rizik vanjskog oštećivanja stjenki cijevi
otporne su na rast gljivica i plijesni
mogu se spajati zavarivanjem, elektrofuzijom, mehaničkim spojnicama
mjesta zavarivanja posjeduju jednaku mehaničku čvrstoću i žilavost kao i same cijevi

Weltplastgas® PE100/PE80 cijevni sustavi za distribuciju plina – konkurentna cijena i visoka pouzdanost ulaganja:
mala masa cijevi pogoduje niskim troškovima transporta
jednostavna manipulacija s cijevima na terenu tijekom ugradnje bez nužnosti primjene teške mehanizacije
spajanje elektrofuzijskim zavarivanjem i spojnim elementima osigurava visoku zaptivnost i pouzdanost vara s niskim troškovima i vrlo konkurentnog dugoročnog održavanja
fleksibilnost polaganja na neravnim terenima snižava troškove održavanja i iskopa
jednostavna i brza zamjena eventualno oštećenih dijelova cjevovoda
vrlo niski protočni gubici smanjuju troškove distribucije prirodnog plina u sustavu cjevovoda


gas7 gas1 gas12 gas3


Weltplastgas®
PE100/PE80 – vijek trajanja u eksploataciji
Weltplastgas® PE100/PE80 cijevni sustavi projektirani su za vijek trajanja od minimalno 50 godina. Dosadašnja iskustva u primjeni PEHD-a za tlačne cjevovode za plin od šezdesetih godina pokazala su odličnu trajnost.

Weltplastgas® PE100/PE80 – kontrola kvalitete:
Weltplastgas® PE100/PE80 cijevi u potpunosti udovoljavaju normama niza EN 1555 i ISO 4437, kako zbog zahtjeva specifikacije i kontrole pojedinih svojstava, tako i zbog ulazne kontrole sirovine, proizvodnog procesa te završne kontrole. Postupci kontrole provode se u skladu s uspostavljenim sustavom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000.


download-weltplastgas1Za proizvodnju Weltplastgas® PE100/PE80 cijevi koriste se sirovine vrhunskih svjetskih proizvođača polietilena visoke gustoće. Proizvodni proces ekstrudiranja cijevi u potpunosti je automatiziran, bez mogućnosti ljudske  greške.

Tijekom ekstruzije cijevi provodi se ultrazvučna kontrola debljine stijenki s minimalnim odstupanjima.Kontrola kvalitete Weltplastgas® PE100/PE80 cijevi provodi se u vlastitom kontrolnom laboratoriju počevši od ulazne kontrole sirovine PE100/PE80 te kontrole procesa i završne kontrole gotovog proizvoda - cijevi. Kontinuirana laboratorijska kontrola  kratkotrajne i dugotrajne hidrostatske čvrstoće, dimenzija i reoloških svojstava daje visoku pouzdanost kvalitete cijevi u distribuciji prirodnog plina.

Kontrola kvalitete Weltplastgas® PE100/ PE80 cijevi nadzirana je i od vanjskog ovlaštenog laboratorija i certificirane institucije, OFI, Austrija.

Weltplastgas® PE100/PE80 – ekološke činjenice:
Weltplastgas® PE100/PE80 cijevni sustavi ekološki su prihvatljivi, potpuno inertni sa stanovišta zbrinjavanja otpada, materijalno su reciklirajući. Weltplastgas® PE100/PE80 cijevni sustavi se biološki ne razgrađuju, ne podržavaju rast plijesni i gljivica. S gledišta toksičnosti ne postoji spoznaja o bilo kojem aspektu pojave tragova toksičnosti u primjeni Weltplastgas® PE100/PE80 cijevnih sustava za transport prirodnog plina.

Način spajanja

Weltplastgas® cijevi spajaju se elektro-fuzijskim zavarivanjem spojnim elementima svjetski poznatih proizvođača čime se osigurava cjelovito instaliranje plinovodnih cijevnih sustava.
gas10gas11


Specifikacije Weltplastgas PE100 / PE 80 cijevni sustavi
Osnovne fizičko mehaničke značajke PEHD polimera tip PE 80 i PE 100
 

Preuzmi katalog

gas s

Weltplast.hidrakalk

hidra kalk