Recikliranje

Prema podacima iz 2018. godine, manje od trećine plastičnog otpada u Europi se reciklira. Još od 1989. godine u Weltplastu posjedujemo cjelokupnu tehnologiju za recikliranje polimernih materijala te europski i svjetski priznate certifikate, kao što su Blue Angel, Cyclos, ISO9001: 2015, ISO 14001:2015, BSCI certifikat čime je naša kompanija potvrdila najviše standarde brige i ulaganja u očuvanje okoliša.  

Uz to, SGS Institut Fresenius, jedan od vodećih europskih instituta za ne-medicinske analize, periodično testira naš reciklirani materijal na prisutnost teških metala čime se dodatno kontrolira sirovina i jamče transparentni procesi i kvaliteta.

Osim što prerađujemo svoj proizvodni otpad i ponovno ga koristimo kao sirovinu za proizvodnju gotovog proizvoda, Weltplast također otkupljuje otpadnu PELD i PEHD foliju i ambalažu od sakupljača sekundarnih sirovina.

Tijekom postupka reciklaže otpadna folija se sortira, ispire, usitnjava, suši te se granulira pri visokim temperaturama, kako bi se ponovno mogla koristiti kao sirovina u proizvodnom procesu za razne folije i vrećice.

Cilj nam je imati samoodrživ kružni sustav i minimalan utjecaj na okoliš. Taj cilj ćemo ostvariti vlastitom proizvodnjom ulazne sirovine (procesom recikliranja), korištenjem električne energije iz OIE u procesu recikliranja te destilacijom otpadnih voda.

Izuzetno smo ponosni na naše u potpunosti biorazgradive i kompostirajuće proizvode pod nazivom EcoWeltbio koji udovoljavaju zahtjevima norme EN 13432 koja utvrđuje kriterije biorazgradivosti i kompostiranja te kvalitetu komposta, a usklađeno s Europskom Direktivom 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu.