Bioprogram

Kroz praksu očuvanja okoliša, razvili smo liniju biorazgradivih polimernih proizvoda – EcoWeltbio.

Stupanj njihove biorazgradnje je veći od 90% u razdoblju od 180 dana, a stupanj dezintegracije polimera je preko 90% u razdoblju od 90 dana. Svi proizvodi dobivaju se procesom ekstruzije 100% biorazgradivih i kompostirajućih polimera na bio-osnovi.

Linija EcoWeltbio proizvoda obuhvaća:

  • vrećice za nošenje
  • vrećice za odlaganje organskog otpada
  • vrećice za zamrzavanje proizvoda 
  • vrećice za primjenu u kućanstvu


Svojstva EcoWeltbio proizvoda superiorna su u odnosu na polietilenski film, budući da su im mehanička i fizikalna svojstva kvalitetnija. Prilikom tiskanja proizvoda iz ove linije rabe se biorazgradive boje, a sam proces je ekonomičan jer smanjuje potrošnju električne energije u odnosu na procese s klasičnim polietilenom. EcoWeltbio proizvodi idealni su za primjenu u pakiranju namirnica, posebno zamrznute hrane.

U skladu s EU zakonodavstvom

EcoWeltbio® proizvodi u potpunosti udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/72/EC - (Direktive 2011/10/EC) koja se odnosi na polimerne materijale i proizvode koji u svojoj primjeni dolaze izravno u kontakt s namirnicama. Za zemlje EU-a zahtjevi za proizvode koji dolaze u kontakt s namirnicama dodatno su utvrđeni prema propisu EC No 1935/2004.

Dodatno, EcoWeltbio ambalažni proizvodi u potpunosti udovoljavaju zahtjevima norme EN 13432 koja utvrđuje kriterije biorazgradivosti i kompostiranjate kvalitetu komposta, a usklađeno s Europskom Direktivom 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu.