Weltplast cijevi

Visokogradnja

Niskogradnja

Welplast Hidrakalk

Tvrtka Weltplast napravila je poseban računalni program Weltplast.Hidrakalk koji se koristi kod proračuna hidrauličkih parametara potrebnih za dimenzioniranje cijevi, odnosno projektiranje cijevnih sustava.

Program se sastoji od dva potprograma:
  • Proračun za tečenje u sustavu cijevi pod tlakom 
  • Proračun za tečenje u sustavu cijevi sa slobodnim vodnim licem


Ovaj program radi prema odgovarajućem slijedu komandi koje je potrebno izvršavati kako bi se došlo do željenog rješenja. 
Za preuzimanje programa i upute pošaljite upit.

Pošaljite upit

Kvaliteta cijevi

Još 1999. godine u svoje poslovanje uveli smo sustav upravljanja kvalitetom, EN ISO 9001:2015. 

Kontrola kvalitete cijevi složena je i zahtijeva kontinuiranu kontrolu sirovina, gotovog proizvoda te kontrolu cijelog procesa proizvodnje, ali je to jedna od primarnih djelatnosti kontrolnog laboratorija u Weltplastu.

Kontrolni laboratorij tvrtke Weltplast opremljen je suvremenom laboratorijskom opremom i uređajima, što u potpunosti omogućava stalni nadzor nad kvalitetom cijevi i spojnih elemenata

Sustav unutarnje kontrole kvalitete nadziran je i vanjskim nadzorom ovlaštenog ispitnog laboratorija (ovlašten prema EN ISO/IEC 17025:2007) tvrtke OFI Technologie GmbH iz Austrije.

Preuzimanje certifikata