Briga za okoliš


Tvrtka Weltplast d.o.o. je prva tvrtka na ovom području koja već duži niz godina posjeduje cjelokupnu tehno-logiju za recikliranje polimernih materijala, čime je značajno pridonijela zaštiti i očuvanju okoliša, te pokrenula aktivnosti na uvođenju međunarodnog sustava za zaštitu okoliša ISO 14001.

Primaran naglasak u svakom proizvodnom procesu i ukupnom proizvodnom asortimanu je briga za očuvanje prirode.

okolisna

eco-logo
Biorazgradivi i kompostirajući proizvodi
ecowelt-kukuruz
Biorazgradivi polimeri su prijateljska alternativa zaštiti okoliša u cilju očivanja fosilnih goriva, te smanjenju emisije CO2. Kao nužna alternativa ekološke opstojnosti i ravnoteže došlo je do intenzivnog razvoja obnovljivih izvora sirovina i ubrzane proizvodnje biorazgradivih i kompostirajućih plastika.


E
cowelt® proizvodi biorazgradnja i kompostiranje
Tvrtka Weltplast, slijedeći praksu zaštite i očuvanja okoliša i prihvaćajući kriterije održivog razvoja, razvila je paletu ekološki prihvatljivih proizvoda, zaštićenog naziva EcoWelt®.

slika_3EcoWelt® proizvodi u potpunosti su biorazgradivi i kompostirajući. Dobijaju se procesom ekstrudiranja BASFove sirovine, a BASF je vodeći proizvođač sintetske 100%-tne biorazgradive i kompostirajuće plastike (certificirane od strane DIN CERTCO, broj: 7W0011 i 7W0085) temeljene isključivo na bio-osnovi.
EcoWelt® ambalažni proizvodi u potpunosti udovoljavaju zahtjevima norme EN 13432 koja utvrđuje kriterije biorazgradivosti i kompostiranja, te kvalitetu komposta, a usklađeno s Europskom Direktivom 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Što je biorazgradnja?

2Biorazgradnja je biokemijski proces konverzije materijala u vodu, biomasu, ugljikov dioksid ili metan u uvjetima djelovanja mikroorganizama. Proces biorazgradnje polimera sastoji se iz dva stupnja. Prvi, je proces smanjivanja polimernog lanca kidanjem ugljikovih veza u uvjetima djelovanja topline, vlage i uz prisutnost mikroorganizama. Drugi, dio procesa biorazgradnje započinje kad niže molekulni ugljikovi lanci postanu energetski izvori mikroorganizama. Ovaj je proces u punom smislu potvrđen kao biorazgradnja tek onda kad ugljikovi spojevi postanu hrana mikroorganizmima i bivaju pretvoreni u vodu, biomasu ili ugljikov dioksid.
Ukupna svjetska proizvodnja biorazgradive i kompostirajuće plastike u svijetu u 2008. godini, procjenjena je na 600 tisuća tona. Na obnovljive biopolimere na bio-osnovi kao što su kukuruzni škrob i poliester polilaktonske kiseline otpada oko 85% ukupne svjetske proizvodnje.

Što je kompostiranje?
Kompostiranje je biološki proces u kojem u kontroliranim uvjetima povišene temperature i djelovanja određenih mikroorganizama (ciklus kompostiranja), dolazi do razgradnje polimera na bio-osnovi istom brzinom kao i razgradnja ostaloga organskog otpada, čime nastaje voda, ugljikov dioksid te kompost. Tako nastali organski kompost potpuno je ekološki neutralan i u agronomskom smislu ima ista svojstva kao i ostali kompost. Biorazgradivi polimer na bio-osnovi može se definirati i kao kompostirajući samo ako udovoljava vrlo strogim zahtjevima Europske norme EN 13432:
• stupanj biorazgradnje >90% u razdoblju od 180 dana
• stupanj dezintegracije polimera >90% u razdoblju od 90 dana

DIN CERTCO certifikacija Ecowelt® proizvoda
EcoWelt® proizvodi tvrtke Weltplast registrirani su od strane certifikacijskog tijela DIN CERTCO iz Berlina. Registracija se vodi pod brojem: 7P0257 uključujući i registraciju biorazgradivih boja za tisak. Posebno je provedena certifikacija vrećica za pakiranje hrane odnosno vrećica koje dolaze u kontakt s namirnicama. Registracija se vodi pod brojem: 7P0258. Certificirani biorazgradivi i kompostirajući Ecowelt® proizvodi identificiraju se putem licencnog znaka. Ovaj znak jamči potrošaču da je EcoWelt® proizvod kompostirajući i da se nakon uporabe može odložiti u organski otpad.

ecowelt-znakove
Ovi znakovi su važna oznaka kvalitete diljem svijeta. Samo proizvodi koji su od biorazgradivog materijala mogu imati ovaj znak.


Ecowelt
® proizvodi zdravstvena ispravnost proizvoda
EcoWelt®
proizvodi u potpunosti udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/72/EC koja se odnosi na polimerne materijale i proizvode koji u svojoj primjeni dolaze izravno u kontakt s namirnicama.
Za zemlje EU-a zahtjevi za proizvode koji dolaze u kontakt s namirnicama dodatno su utvrđeni  prema propisu EC No 1935/2004. EcoWelt® proizvodi također su potpuno neškodljivi za zdravstvenu sigurnost djece te u potpunosti udovoljavaju zahtjevima Europske norme EN 71 Sigurnost igračaka - 3. dio: Migracije određenih elemenata.

ecowelt-voce-i-povrce

Ecowelt® proizvodi prednosti u primjeni
Svojstva EcoWelt® proizvoda (filmova, vrećica za nošenje, vrećica za otpatke, vrećica za zamrzivače i drugo) superiorna su u odnosu na polietilenski film, budući da su im mehanička i fizikalna svojstva bolja. EcoWelt® proizvodi idealni su za primjenu u pakiranju namirnica, posebno zamrznute hrane. S gledišta zamrzavanja namirnica, treba istaknuti dvostruko niže
svojstvo propusnosti kisika u odnosu na polietilen.
5-ecoEcowelt® proizvodi su vrlo podatni i dodirom pružaju osjećaj mekoće.
Odlično se vare, a prilikom tiskanja rabe se biorazgradive boje.
Proces proizvodnje EcoWelt® proizvoda vrlo je ekonomičan i smanjuje potrošnju električne
energije, budući da je temperatura taljevine, u odnosu na polietilen niža čak do 30°C.


Ecowelt® proizvodi prednosti proizvoda
- EcoWelt® proizvodi su 100% kompostirajući i biorazgradivi
- EcoWelt® proizvodi su certificirani od strane DIN CERTCO certifikacijskog tijela
- EcoWelt® proizvodi su sukladni zahtjevima EU Direktive 2002/72/EC za polimernu ambalažu koja dolazi u kontakt s namirnicamadownoload-ecowelt1
- EcoWelt® proizvodi svojom primjenom potpuno uklanjaju zagađenje tla i vode
- EcoWelt® proizvodi promoviraju razvoj visoko-inovativnog industrijskog sektora
- EcoWelt® proizvodi kao ekološki kreativna rješenja pružaju velike mogućnosti razvoja industrije pakiranja kao i poljoprivrede
- EcoWelt® proizvodi jedina su alternativa konvencionalnoj plastici.


ecowelt-dvije-vreciceOva posebna vrećica ima svojstva kao  i standardna polietilenska vrećica za shopping.
Kad se zajedno s organskim otpadom odloži na odlagalište, mikroorganizmi će “pojesti” vrećicu i njezin sadržaj pretvoriti u vodu, ugljični dioksid i biomasu u samo nekoliko tjedana.
Ovu vrećicu koristimo ne samo za shopping nego i kao vrijednu pomoć pri stvaranju komposta kako bismo što duže živjeli u harmoniji s prirodom.


Nakon višekratne upotrebe vrećice za shopping, može se koristiti kao vrećica za organski otpad jer je biorazgradiva i kompostabilna.

 

Weltplast.hidrakalk

hidra kalk