Transparentnost

Održivi razvoj najjednostavnije možemo definirati kao razvoj koji ide ukorak s odgovornošću prema okolišu, gospodarstvu i društvu za današnje i buduće generacije.

Preduvjet održivog razvoja je društveno odgovorno poslovanje, a to je koncept putem kojeg tvrtka integrira društvene, ekološke i gospodarske ciljeve u svoje poslovne aktivnosti te odnose s dionicima na dobrovoljnoj osnovi. Za nas društvena odgovornost podrazumijeva, između ostaloga, transparentnost prema zaposlenicima, kupcima i široj javnosti.  

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI je kao inicijativa pokrenuta s ciljem da se izvještaji o održivosti primjenjuju globalno, na isti način na koji se danas ustrojava sustav izvješćivanja. Global Reporting Initative (GRI) okvir namijenjen je svim organizacijama, velikim, srednjim i malim poduzetnicima, jer je njegova glavna funkcija postizanje odgovornog poslovanja, a sve u cilju ostvarivanja povjerenja svih interesnih skupina.
Naša vizija i misija se temelje na principu „transparentno i odgovorno“. I zbog toga smo, iako nismo obveznici, odlučili na godišnjoj bazi kreirati nefinancijski izvještaj i transparentno objavljivati podatke o utjecaju na tri stupa održivog razvoja: društvo, okoliš i gospodarstvo.

Produžena ruka našim partnerima

U dosadašnjem poslovanju često smo se susretali s velikom količinom dezinformacija, pogrešnih tumačenja i zaključaka što dodatno zbunjuje naše kupce i krajnje potrošače. Zato nam je izuzetno važno pružiti pouzdane, usporedive i provjerljive informacije. Takve informacije imaju presudnu ulogu u omogućavanju kupcima da donose održivije odluke i smanje rizik od tzv. zelenog marketinga – zavaravanja kupca u pogledu ekološke odgovornosti tvrtke ili ekološke koristi njezinih proizvoda i usluga (greenwashing)  

Uvijek smo otvoreni za suradnju i razmjenu provjerenih informacija o temama kao što su:

  • Polimerna industrija
  • Održivi razvoj
  • Kružno gospodarstvo
  • Važnost recikliranja
  • Projekti