Weltplast na FachPack sajmu

28.-30. rujna 2021.
Već više od 40 godina, jedna od najvažnijih, sajam FachPack okuplja pojedince i kompanije koji su izravno ili posredno uključeni u industriju ambalaže. Radi se o trodnevnom sajmu održanom u rujnu na kojemu je sudjelovao i Weltplastov tim, a na kojem se, kroz komunikaciju i zajednički rad, rješavaju kompleksna pitanja pakiranja. 

Ove godine je kroz sajam prošlo oko 24000 posjetitelja iz različitih industrija, a svi su imali isti cilj: istražiti FachPack kao platformu za inspirativan dijalog. Gotovo 800 izlagača iz 33 zemlje imali su za cilj predstaviti svoje proizvode, upoznati potencijale proizvodnje te ostvariti nove suradnji i projekte.

U programu sajma imali smo priliku vidjeti brojne inovacije i nezaustavljivi razvoj u sektoru ambalaže te generirati nove ideje i projekte za budućnost.

Poseban naglasak stavljen je na, između ostaloga, kružno gospodarstvo, digitalizaciju i e-trgovinu koje Weltplast već duži period primjenjuje u svom poslovanju te nam je FachPack bio još jedna potvrda da idemo ukorak sa suvremenim trendovima.