Kontrola kvalitete

Kvaliteta je izuzetno važan element našeg poslovanja te stoga veliki fokus stavljamo na kontrolu kvalitete. Još 1999. Weltplast je, među prvima, uveo sustav upravljanja kvalitetom - ISO 9001:2015. Ovaj standard međunarodno je priznat i poznat te jamči kupcu i korisniku krajnji proizvod koji je kontroliran višestruko i sa svih aspekata.

Kontrola kvalitete započinje već s detaljnim pregledom ulaznih sirovina, nastavlja se nadgledanjem svih dijelova proizvodnog procesa te završava iscrpnom kontrolom gotovog proizvoda. Sirovina koja ne zadovolji visoke standarde tvrtke Weltplast ne upotrebljava se u proizvodnji, a proizvod koji i najmanje odskače od postavljenog okvira ne ide na tržište.

Za ovako detaljan sustav kontrole kvalitete zadužen je Weltplastov kontrolni laboratorij. On je opremljen suvremenom laboratorijskom opremom i uređajima, što u potpunosti omogućava stalni nadzor nad svim sirovinama, proizvodnim procesima i krajnjim proizvodom.

Sustav upravljanja kvalitetom pridonosi visokoj pouzdanosti gotovih proizvoda i daje jamstvo kupcu da je proizvod kontroliran sa svih aspekata, a posebno s aspekta pouzdanosti korištenja u praksi, zdravstvene i ekološke sigurnosti te potpune usklađenosti s pozitivnim propisima i normama.

Sustav unutarnje kontrole kvalitete nadzire se i izvana. Za to je zadužen ispitni laboratorij tvrtke OFI, Austrija, koji je ovlašten prema normi EN ISO/IEC 17025:2007 koja utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost za provođenje ispitivanja i/ili umjeravanja.

Od 2011. godine u svom poslovanju posjedujemo standard ISO 14001:2015 koji potvrđuje brigu o okolišu i održivosti. S ovim standardom postigli smo proizvodnju bez otpada te suradnju s partnerima koji poštuju politike i zakonodavstva zaštite okoliša i održivosti.